"(ah), TE ORGLICE"

Čas je dozorel, obrodil sad in tako se najlepše zahvaljujem festivalu "(ah), TE ORGLICE",

sponzorju denarne nagrade in Melodiji Mengeš, ki nam je prišla naproti, da smo lahko s skupnimi močmi

uresničili  željo in kupili nov orkestrski instrument, ki se je takoj vključil v skupino in z njim že veselo nastopamo.

Še enkrat hvala!


Podmladek Sorških orgličarjev in Zdenka Bergant


2 leti
garancije na
skrbno izbrana glasbila