Skladbe za klarinet 1

Trije zvezki vsebujejo skladbe tistih skladateljev,
ki jih predpisuje učni načrt za šest-letni pouk
v slovenskih glasbenih šolah. Vsak zvezek je
namenjen pouku v dveh razredih. Izbor je
prepuščen pedagogu glede na psihofizično
sposobnost posameznega učenca

17,30 €
Z DDV

Trije zvezki vsebujejo skladbe tistih skladateljev,
ki jih predpisuje učni načrt za šest-letni pouk
v slovenskih glasbenih šolah. Vsak zvezek je
namenjen pouku v dveh razredih. Izbor je
prepuščen pedagogu glede na psihofizično
sposobnost posameznega učenca