Kategorije

"(AH), TE ORGLICE"

Čas je dozorel, obrodil sad in tako se najlepše zahvaljujem festivalu "(ah), TE ORGLICE",

sponzorju denarne nagrade in Melodiji Mengeš, ki nam je prišla naproti, da smo lahko s skupnimi močmi

uresničili  željo in kupili nov orkestrski instrument, ki se je takoj vključil v skupino in z njim že veselo nastopamo.

Še enkrat hvala!


Podmladek Sorških orgličarjev in Zdenka Bergant