Kategorije

Klavir

Klavir

Obstaja 41 izdelkov

Prikazanih 1-15 od 41 izdelkov

Aktivni filtri

 • Moj prijatelj klavir 1 +...
  Hitri pogled

  Moj prijatelj klavir 1 + Prima Vista / Pucihar

  29,00 €
  Po večletnem preizkušanju, raziskovanju, preučevanju različnih klavirskih začetnic in metod klavirskega pouka sem na vztrajno Jakovo pobudo in prošnjo nekaterih kolegov ter študentov skušala v eno knjigo strniti tisto, kar se mi trenutno zdi najpomembnejše in se je pri praktičnem delu z učenci izkazalo za zanimivo, lepo in uspešno. Seveda so to moje izkušnje. Pri pedagoškem procesu pa gre za dinamičen, večno spremenljiv odnos, v katerega tako pedagogi kot učenci nenehno vnašamo svoja izkustva, čutenje, energijo. Zato bi bila vesela in počaščena, če bi v “učbeniku” iskali in našli ideje, predloge (sicer sistematično razporejene) za lastno ustvarjalno domišljijo, ki bi odpirala pota novim skladbicam (še posebej za tako pomembno branje A-vista), novim spremljavam, variacijam, načinom improvizacije, dodajanju spremljav pesmicam, odkrivanju in raziskovanju dinamike (iz tega razloga nekatere skladbe nimajo dinamičnih oznak)…
  Iz recenzij:
  … Moj prijatelj klavir 1 je sodoben učbenik, ki ga odlikujejo svežina, širina in neposrednost. Otrok lahko skozenj v živem stiku z inštrumentom in njegovim zvokom začuti glasbo kot način izražanja, igro, raziskovanje – ”mimogrede” pa pridobi celo vrsto glasbenoteoretičnih in izvajalskotehničnih znanj.
  Menim, da je učbenik lahko pravšnji vodnik novopečenim učiteljem klavirja, prav tako pa dobrodošla osvežitev tistim bolj izkušenim.
  Tatjana Ognjanovič, red. prof., Akademija za glasbo Ljubljana
  Klavirska začetnica MOJ PRIJATELJ KLAVIR 1 avtorjev Ilonke in Jaka Puciharja predstavlja odličen in izviren prispevek v naš glasbeni prostor, namenjen začetnemu pouku klavirja za najmlajše. V njej avtorja z raznolikimi, otroški miselnosti primernimi novimi avtorskimi skladbicami sistematično pristopata k razvijanju otrokovega glasbenega mišljenja, ustvarjanju pravilnih slušnih predstav ter ob tem poskrbita tudi za njegov postopni tehnični razvoj …
  Lidija Malahotky Haas, prof., svetnica, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana


 • Moj prijatelj klavir 1B / Pucihar
  Hitri pogled

  Moj prijatelj klavir 1B / Pucihar

  25,00 €
  Knjiga je nadaljevanje začetnice MOJ PRIJATELJ KLAVIR 1A. Obsega 100 barvnih strani, priložen je tudi CD s posnetimi akustičnimi spremljavami, format knjige pa je ležeč A4; to omogoča boljšo preglednost in lažje ter privlačnejše branje notnega teksta.
  Po tej knjigi lahko otroci nadaljujejo s knjigo MOJ PRIJATELJ KLAVIR 2.

 • Moj prijatelj klavir 2 / Pucihar
  Hitri pogled

  Moj prijatelj klavir 2 / Pucihar

  28,00 €
  Knjigi MOJ PRIJATELJ KLAVIR 2
  Iz recenzij:
  Kvaliteta učbenika Moj prijatelj klavir 2: - gradivo je predstavljeno na otroku dostopen in privlačen način, ob tem pa pregledno in sistematično. - izbor skladbic je posrečena kombinacija primerno prirejenih del iz klasične zakladnice, otroških pesmic, ljudskih pesmi iz Slovenije in raznih delov sveta, jazzovskih skladb in mnogih zelo svežih, duhovitih in prikupnih avtorskih del. - celosten pristop k podajanju učnih vsebin: učenje skladbic je smiselno in neločljivo povezano z osvajanjem glasbeno-teoretičnih in klavirsko-tehničnih prvin, razvijanjem odnosa do zvoka in širjenjem glasbenega obzorja z védenjem o različnih stilnih obdobjih, skladateljih, … - vključevanje improvizacije v pouk osvobaja otrokovo glasbeno domišljijo, mu pomaga, da se v glasbi orientira in se počuti v njej doma.
  Menim, da bodo tako kot prvega tudi drugi del učbenika Moj prijatelj klavir učitelji klavirja lepo sprejeli in s pridom uporabili pri pouku. Upam tudi, da bo dodatno prispeval k prenovi pouka klavirja v naših glasbenih šolah in opuščanju že zdavnaj zastarelih in neustreznih metod!
  Tatjana Ognjanovič, red. prof., Akademija za glasbo Ljubljana
  Moj prijatelj klavir 2 doseže učni smoter z neposredno klavirsko metodo, saj so skladbe osnova za osvojitev elementov klavirskega znanja in tehnike. Učbenik premišljeno vnaša teoretične elemente, razlaga jih in poveže s skladbami, ki so sistematično razporejene in spodbujajo zavestno in spontano ustvarjalnost, saj avtorja želita da je učenec sooblikovalec učne ure. Menim, da bo učbenik razveselil učitelje in vzpostavil ustvarjalni dialog z učencem, kar si avtorja gotovo želita.
  Tatjana Šporar-Bratuž, prof., svetnica, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
  Učbenik je napisan skladno z glasbeno-razvojnimi in splošnimi značilnostmi otroka, ki obiskuje 2. razred glasbene šole. Vsebine omogočajo tako realizacijo glasbenih ciljev kot tudi spodbujajo otrokov celostni razvoj. V veliki meri ga spodbujajo k lastni kreativnosti ter spodbujajo glasbeno komunikacijo med učiteljem in učencem, Zastavljene naloge vključujejo gibalne dejavnosti, ki poglabljajo njegovo glasbeno zaznavo in podpirajo razvoj glasbenega mišljenja. Na prijeten način je spodbujeno tudi otrokovo memoriranje. Glasbeni pluralizem vsebin sooblikuje njegov odnos do spoznavanja in spoštovanja različnih glasbenih tradicij in okolij. Učbenik v celoti ustreza razvojno-psihološkim vidikom.
 • KLAVIRSKI ČARODEJ / Blaž...
  Hitri pogled

  KLAVIRSKI ČARODEJ / Blaž Pucihar

  28,00 €

  Nova glasbena pravljica Klavirski čarodej je zbirka dvanajstih skladb za trinajst mladih pianistov. (7 – 15 let) …V trenutku, ko Čarodej želi napisati prvi takt suite, nekdo potrka na vrata …

 • Od dinozavra do virtuoza /...
  Hitri pogled

  Od dinozavra do virtuoza / Blaž Pucihar/Ana.K.Pucihar

  32,00 €

  OD DINOZAVRA DO VIRTUOZA ZBIRKA SKLADB ZA FLAVTO + MP3 SPREMLJAVA

  https://youtu.be/OT-pW3Ky844

 • DUROVE IN MOLOVE LESTVICE Z...
  Hitri pogled

  DUROVE IN MOLOVE LESTVICE Z AKORDI IN PRSTNIMI REDI

  18,90 €
  DUROVE IN MOLOVE LESTVICE Z AKORDI IN PRSTNIMI REDI
  Delo je priročnik za klavir z durovimi in molovimi lestvicami z akordi in prstnimi redi.
 • Začetnica za klavir
  Hitri pogled

  Začetnica za klavir

  13,00 €

  Zvezki vsebujejo izbor etud iz opusov predpisanih
  skladateljev, dodane pa so še nekatere druge etude
  ali skladbe etudnega značaja. Bogat izbor vsebuje vse
  tehnične elemente in glasbeno artikulacijo in bo zadovoljil
  še tako zahtevnega pedagoga, ki bo etude lahko
  izbiral glede na psihofizično sposobnost posameznega
  učenca. Sestavljena je iz vaj in skladbic raznih avtorjev
  klavirskih šol. Namenjena je začetnikom s
  povprečnimi in nadpovprečnimi zmogljivostmi.