Kategorije

Teorija, nauk o glasbi

Teorija, nauk o glasbi

Obstaja 24 izdelkov

Prikazanih 1-15 od 24 izdelkov

Aktivni filtri

 • V DEŽELI GLASBE
  Hitri pogled

  V DEŽELI GLASBE

  19,80 €
  V DEŽELI GLASBE učbenik za glasbeno pripravnico
  Učbenik V Deželi glasbe (56 strani) je namenjen učencem glasbene pripravnice. Učbeniku so dodani učni listi (20), ki so namenjeni utrjevanju učne snovi, priloga (plastična mapa) z lističi za izvedbo glasbeno-didaktičnih iger in dve zgoščenki – glasbena pravljica Lunino kraljestvo in V Deželi glasbe s pesmicami iz učbenika ter posnetki različnih instrumentov.
  V priročniku za učitelje so navedeni cilji, vsebina in dejavnosti za posamezne učne ure, v drugem delu priročnika pa je razporejena učna snov po mesecih.

 • MALI GLASBENIKI 1
  Hitri pogled

  MALI GLASBENIKI 1

  19,80 €
  Prenovljen učbeniški komplet Mali glasbeniki 1 (84 strani) je namenjen učencem prvega razreda nauka o glasbi, starim sedem ali osem let.
  Raznolike in premišljeno izbrane dejavnosti v učbeniku otrokom omogočajo, da pridobivajo nove glasbene izkušnje in znanja na igriv in sproščen način.
  Učno gradivo je razporejeno na 25 enot. Vsebuje ljudske in otroške pesmi (26), primere za igranje na Orffova glasbila (10), ritmična besedila (15), melodične vaje (23), vaje z melodičnimi vzorci (8), ritmične vaje (19), domače naloge (58) ter dve glasbeni pravljici.
  Učbeniku je priložena zgoščenka z glasbeno pravljico Tri goske. Pesmice iz glasbene pravljice so poleg drugih pesmi zbrane v Pesmarici, ki je v zadnjem delu učbenika.


 • MALI GLASBENIKI 2
  Hitri pogled

  MALI GLASBENIKI 2

  19,80 €
  Učbenik Mali glasbeniki 2 je namenjen učencem drugega razreda nauka o glasbi. V učbeniku je na 84 straneh pod tematskimi naslovi v obarvanih poljih pregledno razložena nova učna snov, ki jo učenci spoznavajo in utrjujejo ob različnih glasbenih vsebinah ter z dejavnostmi, ki omogočajo in spodbujajo njihovo aktivnost pri pouku. V učbeniku je na voljo veliko gradiva iz slovenske in tuje glasbene literature ter dodatnih vaj, napisanih s posebnim didaktičnim namenom. Na koncu je še 18 ritmičnih vaj, 18 melodičnih vaj v C-, G- in F-duru, 11 vaj z melodičnimi vzorci ter 6 parlato vaj. Učenci bodo lahko obravnavano učno snov utrjevali tudi z reševanjem domačih nalog (76). Učbeniku je dodana glasbeno didaktična igra Violinski ključ za utrjevanje glasbene teorije v 1. in 2. razredu nauka o glasbi.
 • MALI GLASBENIKI 3
  Hitri pogled

  MALI GLASBENIKI 3

  19,80 €
  Učbenik Mali glasbeniki 3 je namenjen učencem tretjega razreda nauka o glasbi. Učenci učne cilje usvajajo ob naslednjih vsebinah: ljudske pesmi (17), melodične vaje za solfeggiranje (49), ritmične vaje (36), ritmična dvoglasja (2) ter primeri iz glasbene literature z življenjepisom skladateljev (5).
 • MALI GLASBENIKI 4
  Hitri pogled

  MALI GLASBENIKI 4

  19,80 €
  Učbenik Mali glasbeniki 4 je namenjen učencem četrtega razreda nauka o glasbi. Učenci učne cilje usvajajo ob naslednjih vsebinah: ljudske pesmi (15), umetne pesmi (8), melodične vaje za solfeggiranje (50), dvoglasne vaje (4), troglasne vaje (3), dva kanona, ritmične vaje (40), ritmična dvoglasja (2), ritmično večglasje ter primeri iz glasbene literature z življenjepisom skladateljev (7).
 • MALI GLASBENIKI 5
  Hitri pogled

  MALI GLASBENIKI 5

  19,80 €
  Učbenik Mali glasbeniki 5 je namenjen učencem petega razreda nauka o glasbi. Učenci učne cilje usvajajo ob naslednjih vsebinah: ljudske pesmi (15), umetne pesmi (10), melodične vaje za solfeggiranje (45), dvoglasne vaje (6), troglasne vaje (2), dva kanona, parlato vaje (6), ritmične vaje (27), ritmična dvoglasja (2), ritmično večglasje, vaje za metrični utrip (3) ter primeri iz glasbene literature z življenjepisom skladateljev (7).
 • MALI GLASBENIKI 6
  Hitri pogled

  MALI GLASBENIKI 6

  20,50 €
  Učbenik Mali glasbeniki 6 je namenjen učencem šestega razreda nauka o glasbi. Učenci spoznavajo in utrjujejo glasbenoteoretična znanja ter glasbene oblike ob primerih iz slovenske in tuje glasbene literature. V učbeniku je dodanih še 20 ritmičnih vaj, 4 vaje za izvajanje ritma v dvoglasju, 24 melodičnih vaj do petih predznakov v durovih in molovih lestvicah, melodične vaje s kromatičnimi toni, 8 parlato vaj v violinskem in basovskem ključu, 12 vaj in pesmi v večglasju ter 66 vaj, namenjenih domačim nalogam.
 • Solfeggio I / Mojca Širca Pavčič
  Hitri pogled

  Solfeggio I / Mojca Širca Pavčič

  22,00 €
  Učbenik Solfeggio I je namenjen učencem, ki glasbeno izobraževanje nadaljujejo na višji stopnji osnovnega glasbenega izobraževanja v glasbeni šoli.
  Učenci ob številnih vsebinah in dejavnostih, ki omogočajo in spodbujajo ustvarjalnost, spoznavajo in utrjujejo glasbenoteoretična znanja ter glasbene oblike ob primerih iz slovenske in tuje glasbene literature. Na koncu učbenika je dodanih še 31 ritmičnih vaj, 9 vaj za metrični utrip, 12 vaj za ritmično branje – parlato, 24 melodičnih vaj do petih predznakov v durovih in molovih lestvicah, 24 vaj s kadencami in 59 vaj namenjenim domačim nalogam.
 • Solfeggio II / Mojca Širca Pavčič
  Hitri pogled

  Solfeggio II / Mojca Širca Pavčič

  22,00 €
  Učbenik Solfeggio II je namenjen pouku solfeggia II na nadaljevalni stopnji osnovnega glasbenega izobraževanja v nižjih glasbenih šolah.
  Glasbenoteoretična in oblikovna znanja, ki naj bi jih učenci med šolskim letom usvojili, so v učbeniku pregledno razložena v obarvanih poljih. Učenci učno snov spoznavajo in utrjujejo ob različnih glasbenih vsebinah ter z dejavnostmi, ki omogočajo in spodbujajo njihovo aktivnost pri pouku. Naloge pod naslovi Ponovimo so namenjene utrjevanju učne snovi ali služijo kot priprava na preverjanje znanja.
  Na koncu učbenika je poleg strani za pisanje melodično-ritmičnih in ritmičnih narekov dodanih še 32 ritmičnih vaj, 4 vaje ritmičnega večglasja, 7 vaj za metrični utrip, 12 vaj za ritmično branje – parlato, 22 melodičnih vaj, pesmarica, vaje namenjene domačim nalogam ter tri strani s praznim notnim črtovjem.
 • Nauk o glasbi 2, učbenik
  Hitri pogled

  Nauk o glasbi 2, učbenik

  16,00 €
  Nauk o glasbi 2 je učbenik za teorijo v glasbenih šolah. Avtor je prejšnjo izdajo na željo učiteljev prenovil. Tako je dopolnjen komplet Nauk o glasbi 1 - 4.
 • Nauk o glasbi 4, učbenik
  Hitri pogled

  Nauk o glasbi 4, učbenik

  16,00 €
  Učbenik za četrti razred glasbene šole nadaljuje snov predhodnih glasbenih področij. Rdeča nit so najstarejša slovenska mesta. Ta so izhodišče za izbrano gradivo, ki povezuje ljudsko izročilo, rojstne kraje ali delovanje skladateljev, značilnosti mest ali pokrajin. Ne ustavlja se pri opisih in zgodovinskem razvoju; ti so le razlaga in dopolnilo k uvodni pesmici.
 • Osnove glasbene teorije
  Hitri pogled