Kategorije

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Kupec ima skladno s 43č. in 43d členom ZVPot pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok za uveljavljanje te pravice začne teči z dnem, ko je kupec sprejel blago. Blago je mogoče vrniti samo ob predhodni najavi in odobritvi vračila s strani Melodija glasbila d.o.o. . Nenajavljenih vračil ne sprejemamo.

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe:

  • pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe;
  • pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če je potrošnik odprl varnostni pečat.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni nepoškodovani embalaži. Priložena mora biti kopija računa in v celoti izpolnjen obrazec za vračilo blaga. Vračila blaga, ki je bilo poslano proti odkupnini po pravilu ne sprejemamo. Pri vrnjenih artiklih, ki se jim poznajo sledi uporabe ali imajo poškodovano originalno embalažo si pridržujemo pravico obračunati ustrezno uporabnino.

Za vračilo blaga se obrnite na eno od dostavnih služb: Pošto Slovenije, GLS, ... Če je blago ob sklenitvi pogodbe dostavljeno na dom, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Če je potrošnik znesek ali blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora prejeto vrniti podjetju v štirinajstih (14) dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v štirinajstih (14) dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Pravico do vračila kupnine, garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (neuradno prečiščeno besedilo).