Moj prijatelj klavir 2 / Pucihar

Knjigi MOJ PRIJATELJ KLAVIR 2
Iz recenzij:
Kvaliteta učbenika Moj prijatelj klavir 2: - gradivo je predstavljeno na otroku dostopen in privlačen način, ob tem pa pregledno in sistematično. - izbor skladbic je posrečena kombinacija primerno prirejenih del iz klasične zakladnice, otroških pesmic, ljudskih pesmi iz Slovenije in raznih delov sveta, jazzovskih skladb in mnogih zelo svežih, duhovitih in prikupnih avtorskih del. - celosten pristop k podajanju učnih vsebin: učenje skladbic je smiselno in neločljivo povezano z osvajanjem glasbeno-teoretičnih in klavirsko-tehničnih prvin, razvijanjem odnosa do zvoka in širjenjem glasbenega obzorja z védenjem o različnih stilnih obdobjih, skladateljih, … - vključevanje improvizacije v pouk osvobaja otrokovo glasbeno domišljijo, mu pomaga, da se v glasbi orientira in se počuti v njej doma.
Menim, da bodo tako kot prvega tudi drugi del učbenika Moj prijatelj klavir učitelji klavirja lepo sprejeli in s pridom uporabili pri pouku. Upam tudi, da bo dodatno prispeval k prenovi pouka klavirja v naših glasbenih šolah in opuščanju že zdavnaj zastarelih in neustreznih metod!
Tatjana Ognjanovič, red. prof., Akademija za glasbo Ljubljana
Moj prijatelj klavir 2 doseže učni smoter z neposredno klavirsko metodo, saj so skladbe osnova za osvojitev elementov klavirskega znanja in tehnike. Učbenik premišljeno vnaša teoretične elemente, razlaga jih in poveže s skladbami, ki so sistematično razporejene in spodbujajo zavestno in spontano ustvarjalnost, saj avtorja želita da je učenec sooblikovalec učne ure. Menim, da bo učbenik razveselil učitelje in vzpostavil ustvarjalni dialog z učencem, kar si avtorja gotovo želita.
Tatjana Šporar-Bratuž, prof., svetnica, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
Učbenik je napisan skladno z glasbeno-razvojnimi in splošnimi značilnostmi otroka, ki obiskuje 2. razred glasbene šole. Vsebine omogočajo tako realizacijo glasbenih ciljev kot tudi spodbujajo otrokov celostni razvoj. V veliki meri ga spodbujajo k lastni kreativnosti ter spodbujajo glasbeno komunikacijo med učiteljem in učencem, Zastavljene naloge vključujejo gibalne dejavnosti, ki poglabljajo njegovo glasbeno zaznavo in podpirajo razvoj glasbenega mišljenja. Na prijeten način je spodbujeno tudi otrokovo memoriranje. Glasbeni pluralizem vsebin sooblikuje njegov odnos do spoznavanja in spoštovanja različnih glasbenih tradicij in okolij. Učbenik v celoti ustreza razvojno-psihološkim vidikom.
28,00 €
Z DDV

Knjigi MOJ PRIJATELJ KLAVIR 2
Iz recenzij:
Kvaliteta učbenika Moj prijatelj klavir 2: - gradivo je predstavljeno na otroku dostopen in privlačen način, ob tem pa pregledno in sistematično. - izbor skladbic je posrečena kombinacija primerno prirejenih del iz klasične zakladnice, otroških pesmic, ljudskih pesmi iz Slovenije in raznih delov sveta, jazzovskih skladb in mnogih zelo svežih, duhovitih in prikupnih avtorskih del. - celosten pristop k podajanju učnih vsebin: učenje skladbic je smiselno in neločljivo povezano z osvajanjem glasbeno-teoretičnih in klavirsko-tehničnih prvin, razvijanjem odnosa do zvoka in širjenjem glasbenega obzorja z védenjem o različnih stilnih obdobjih, skladateljih, … - vključevanje improvizacije v pouk osvobaja otrokovo glasbeno domišljijo, mu pomaga, da se v glasbi orientira in se počuti v njej doma.
Menim, da bodo tako kot prvega tudi drugi del učbenika Moj prijatelj klavir učitelji klavirja lepo sprejeli in s pridom uporabili pri pouku. Upam tudi, da bo dodatno prispeval k prenovi pouka klavirja v naših glasbenih šolah in opuščanju že zdavnaj zastarelih in neustreznih metod!
Tatjana Ognjanovič, red. prof., Akademija za glasbo Ljubljana
Moj prijatelj klavir 2 doseže učni smoter z neposredno klavirsko metodo, saj so skladbe osnova za osvojitev elementov klavirskega znanja in tehnike. Učbenik premišljeno vnaša teoretične elemente, razlaga jih in poveže s skladbami, ki so sistematično razporejene in spodbujajo zavestno in spontano ustvarjalnost, saj avtorja želita da je učenec sooblikovalec učne ure. Menim, da bo učbenik razveselil učitelje in vzpostavil ustvarjalni dialog z učencem, kar si avtorja gotovo želita.
Tatjana Šporar-Bratuž, prof., svetnica, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
Učbenik je napisan skladno z glasbeno-razvojnimi in splošnimi značilnostmi otroka, ki obiskuje 2. razred glasbene šole. Vsebine omogočajo tako realizacijo glasbenih ciljev kot tudi spodbujajo otrokov celostni razvoj. V veliki meri ga spodbujajo k lastni kreativnosti ter spodbujajo glasbeno komunikacijo med učiteljem in učencem, Zastavljene naloge vključujejo gibalne dejavnosti, ki poglabljajo njegovo glasbeno zaznavo in podpirajo razvoj glasbenega mišljenja. Na prijeten način je spodbujeno tudi otrokovo memoriranje. Glasbeni pluralizem vsebin sooblikuje njegov odnos do spoznavanja in spoštovanja različnih glasbenih tradicij in okolij. Učbenik v celoti ustreza razvojno-psihološkim vidikom.