Male skladbice za orfove inštrumente

Namenjene so pouku v glasbenih šolah, vrtcih,
osnovnih šolah in šolah s prilagojenim programom.
Otroci skladbice lahko pojejo, igrajo na blokflavto
ali Orffove inštrumente ter ob njih improvizirajo
in ustvarjajo. Večina partitur je v šestih sistemih in
omogoča tudi spoznavanje notnih vrednosti ter tonskih višin.
Melodije so preproste in vzete iz domače in tuje literature.
Prvi zvezek obsega 32 skladbic partitur in 3 ritmične vaje.
Otroci se naučijo tone: H1, A1, G1, C2 in D2.

13,00 €
Z DDV

Namenjene so pouku v glasbenih šolah, vrtcih,
osnovnih šolah in šolah s prilagojenim programom.
Otroci skladbice lahko pojejo, igrajo na blokflavto
ali Orffove inštrumente ter ob njih improvizirajo
in ustvarjajo. Večina partitur je v šestih sistemih in
omogoča tudi spoznavanje notnih vrednosti ter tonskih višin.
Melodije so preproste in vzete iz domače in tuje literature.
Prvi zvezek obsega 32 skladbic partitur in 3 ritmične vaje.
Otroci se naučijo tone: H1, A1, G1, C2 in D2.